Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2012

Jeszcze jedno rozczarowanie, prawda? 
— Marek Hłasko
Reposted frommefir mefir viapsychodelik psychodelik
Kolejny raz nienawidzę siebie. Za to jakim człowiekiem się staję. A przecież mówiłam, prosiłam,błagałam samą siebie by stać się chociaż odrobinę inną osobą. Chcę mniej ranić, mniej wybaczać, mniej się przywiązywać a przede wszystkim - mniej ufać. Stawiać granice, i umieć samej sobie odmówić. Chcę stanowczo mówić ' przestań tęsknić.' i robić to.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapsychodelik psychodelik
6749 d698 420
Reposted bypamietnikpanikimikuo9aguchaTomred97rozmincelebrationshineinladies-warriorsphantasmagoriapsychodelikCuukierekzaganskygoszkoKeiraNpinggwinTakeTheLadyOutWalkingjchigosoul-matedisplaycarouselambrrauslysz
6553 fd3a 420
Reposted byEvilDeathcelebration

November 16 2012

6472 e0e5 420
Reposted fromzoshii zoshii vialiquirizja liquirizja
1791 95aa 420
Reposted fromMeneroth Meneroth vialiquirizja liquirizja
4518 6555
Reposted frommirabelia mirabelia vialiquirizja liquirizja
może.
Reposted fromiminlove iminlove vialiquirizja liquirizja
Reposted frompleple pleple vialiquirizja liquirizja
1294 f29b 420
Reposted fromrenirene renirene vialiquirizja liquirizja
3296 4ae4 420
Reposted bycelebrationCannonballBloodyHeartmr-mojorisinwalkmenhellomacabrepoulernicdostraceniaro-koko

November 06 2012

5134 cd4e 420
Reposted fromcarly carly vialiquirizja liquirizja

November 03 2012

8622 b075 420
5495 caa3
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viadomynyka domynyka
8415 15b9
Reposted fromdoedeer doedeer viadomynyka domynyka

November 01 2012

Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frompanimruk panimruk viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl